Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczyna się w dniach:
od 18 MAJA 2020 r. do 27 MAJA 2020 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania poniżej lub stronie Urzędu Miasta Zielona Góra

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA - POBIERZ
POTWIERDZENIE OD 05 DO 10 CZERWCA DO GODZINY 12:00
INSTRUKCJA POTWIERDZANIA WOLI - ZOBACZ

Nowy Harmonogram Naboru - przedszkola
Informator dla rodziców maj 2020
Wniosek do przedszkola
Oświadczenie o wielodzietność rodziny
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie dziecko posiadające rodzeństwo
Oświadczenie o szczepieniach ochronnych lub odroczeniu tych szczepień
Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie postępowania rekrutacyjnego
UCHWAŁA NR XLVI.570.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
UCHWAŁA NR V.122.2019 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
Instrukcja przesyłania dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu/szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, wskazanych w pierwszej preferencji w terminie na dwa sposoby:

1. Elektronicznie, wysyłając go za pomocą systemu Nabór
https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/

Instrukcja, jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajduje się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów do przedszkola”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

2. Osobiście
Należy złożyć wniosek w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Składając wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zachować co najmniej 2 m odległość między innymi osobami – rodzicami, personelem przedszkola. Wchodzić do budynków pojedynczo, obowiązkowo z zasłoniętym nosem i ustami.
Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

Ze względu na istniejący stan pandemii zachęcamy Państwa do elektronicznego składania wniosków wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu" wg instrukcji zamieszczonych poniżej.
Instrukcja przesyłania dokumentów.

Prezentacja.