UWAGA RODZICE !!!
 
18 maja 2020 r. rozpoczyna się nabór do klas pierwszych  szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Na złożenie zgłoszeń/wniosków macie Państwo czas do 27 maja 2020 r

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania poniżej lub stronie Urzędu Miasta Zielona Góra

Nowy Harmonogram Naboru
Informator dla rodziców zmiany
Wykaz przedszkoli
Wniosek o przyjęcie do klasy I SP_ kandydaci z oddz. przedszkolnych
Zgłoszenie do szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
Wzór oświadczenia - rodzeństwo
Wzór oświadczenia _ rodzice kandydata_2020
Wzór oświadczenia - uczęszczanie do MP_ 2020
Wzór oświadczenia - krewni 2020
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Uchwała NR XLVIII.588.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
Instrukcja_dokumenty_sp

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu/szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, wskazanych w pierwszej preferencji w terminie na dwa sposoby:

1. Elektronicznie, wysyłając go za pomocą systemu Nabór
https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa/

Instrukcja, jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajduje się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów do przedszkola”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

2. Osobiście
Należy złożyć wniosek w szkole poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Składając wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zachować co najmniej 2 m odległość między innymi osobami – rodzicami, personelem przedszkola. Wchodzić do budynków pojedynczo, obowiązkowo z zasłoniętym nosem i ustami.
Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

Ze względu na istniejący stan pandemii zachęcamy Państwa do elektronicznego składania wniosków wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu" wg instrukcji zamieszczonych poniżej.
Instrukcja przesyłania dokumentów.

Prezentacja.