Grono pedagogiczne Zepołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Dyrektor

Piotr Szmytkiewicz

Wicedyrektorzy:


Urszula Broda
Teresa Konieczka
Marzenna Hozakowska
Mariusz Szpakowicz

Grono pedagogiczne:

Adler Mirosława – edukacja wczesnoszkolna
Baraszkiewicz Hanna – nauczyciel wspomagający
Barczak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna
Błaszczyk Elżbieta – język polski
Bobrek-Worchacz Magdalena – wychowawca świetlicy
Borucka Anetta – nauczyciel oddziału przedszkolnego
Broda Urszula – z-ca dyrektora, matematyka
Broda-Karłyk Anna - chemia
Brosławska Mariola – język francuski
Bryńska Jolanta - muzyka
Brzóska Grażyna – zajęcia techniczne, informatyka
Buczacka Iwona - przyroda
Ceglarska Monika - logopeda
Chalecka Marlena – wychowawca świetlicy
Chojak Maria – język polski, język rosyjski
Chumas Joanna – język angielski
Czerwonogrodzka Maja – wychowanie fizyczne
Danilewicz Katarzyna – j. angielski
Dąbrowska Beata - język polski
Dąbrowski Robert - informatyka
Dera Elżbieta – nauczyciel oddziału przedszkolnego
Felińska Edyta – wychowawca świetlicy
Firfas Justyna – język angielski
Gadomska Anna - matematyka
Galus Magdalena – nauczyciel wspomagający
Ganczar Robert - historia
Gorzelana Joanna – matematyka, informatyka
Gorzelany Rafał - matematyka
Grabska Anna - historia
Graczykowska-Lindenberg Renata – edukacja wczesnoszkolna
Grzesiak Jerzy – wychowanie fizyczne
Harasymowicz Małgorzata - pedagog
Hassa Adela - religia
Horanin Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
Hozakowska Marzenna – z-ca dyrektora, wychowanie do życia w rodzinie
Jabłońska Anna – j. angielski, język francuski
Jagusiak Jolanta – edukacja wczesnoszkolna
Jakubiak Andrzej – wychowanie fizyczne
Jakubowska Magdalena - pedagog
Jarosz Beata – wychowawca świetlicy
Jażdżewska-Drobek Joanna – wychowanie wczesnoszkolne
Jelonek Diana – język niemiecki
Juny-Pilarska Katarzyna – wiedza o społeczeństwie
Jurkiewicz Alicja – nauczyciel wspomagający
Jurkiewicz Edyta – język angielski
Kaczmarek Magdalena – nauczyciel wspomagający
Kaczmarek Radosław – wychowanie fizyczne
Kaczmarek Wioletta – język niemiecki
Kamińska Magdalena - psycholog
Kaszubska Agnieszka – nauczyciel wspomagający
Kociemba-Trąbka Małgorzata - matematyka
Kolman-Zatorska Anna – nauczyciel oddziału przedszkolnego
Kołodziejska Beata – język polski
Kołtyś-Andres Sylwia – nauczyciel wspomagający
Konieczka Teresa – z-ca dyrektora
Korbanek Agnieszka – wychowawca świetlicy
Korzeniowska Małgorzata – pedagog-reedukator
Kowal Eugeniusz – zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczość
Kowal Magdalena – nauczyciel wspomagający
Krengowska Jagna - fizyka
Krystians Grzegorz - religia
Krzesińska Magdalena – nauczyciel wspomagający
Ksepko Piotr – wychowanie fizyczne
Kucofaj-Turok Katarzyna – wychowawca świetlicy
Kumanowska Marzena – nauczyciel wspomagający
Kutnik Ireneusz – wychowanie fizyczne
Kutnik Lidia – wychowanie fizyczne
Kwilman Anna - bibliotekarz
Lewszyk Joanna – edukacja wczesnoszkolna
Liwocha Bogusława – edukacja wczesnoszkolna
Małachowska Katarzyna – nauczyciel wspomagający
Michalczuk Joanna – język angielski
Michalska Anna - matematyka
Mikunda Irena – geografia, zajęcia techniczne
Modrzyk Małgorzata – wychowanie fizyczne
Geppert Daniel - religia
Najman Anna - bibliotekarz
Nakoneczna-Kupnicka Joanna – język polski
Napadło-Kuczera Anna - socjoterapeuta
Niedziela Agata – język niemiecki
Nowak Agnieszka – historia, wiedza o społeczeństwie
Nowak Jolanta – język polski
Nowicka Daria – nauczyciel wspomagający
Olszewska Kalina - religia
Oniszczuk Anna – język niemiecki
Oniszczuk Ryszard – język polski, geografia
Petryków Piotr - historia
Pisarczyk Aleksandra - nauczyciel wspomagający
Pomazana Karolina - chemia
Kała Helena - matematyka
Pszonka Elżbieta – język polski
Radczyc Hanna - j. angielski
Radczyc Jolanta – wychowanie do życia w rodzinie
Rajchel Dominik - muzyka
Rozestwińska Agnieszka – język niemiecki
Równicka Angelika – nauczyciel wspomagający
Rzemieniecka Anetta - matematyka
Sawicka Elwira – fizyka, informatyka
Sieczkowska Agnieszka – nauczyciel wspomagający
Sienkiewicz Aneta – język niemiecki
Sitek Aneta - matematyka
Skrzypczak Danuta - biologia
Sprawka Jolanta – język angielski
Stankiewicz Dorota  - edukacja wczesnoszkolna
Stępień Agata - j. angielski
Szamotulska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna
Szmytkiewicz Małgorzata - pedagog
Szmytkiewicz Piotr – dyrektor szkoły, fizyka
Sznajder Małgorzata – nauczyciel wspomagający
Szpak Joanna – język polski
Szpakowicz Mariusz – z-ca dyrektora, informatyka
Szurowska Joanna – język niemiecki
Topczewska Adriana – język niemiecki
Traczyk Anna – nauczyciel wspomagający
Trojanowska Katarzyna – język angielski
Trubiłowicz Hanna - bibliotekarz
Truszkiewicz Danuta – nauczyciel wspomagający
Tyliszczak Małgorzata – język angielski
Tyliszczak Sławomir - geografia
Tyszer Jolanta – język angielski
Wejdelek-Zembrzuska Justyna - biologia
Wierzchowiecka Lidia – język polski
Wolny Marzena - geografia
Worchacz Damian -wychowanie fizyczne
Zaranowski Artur – język angielski, matematyka
Zawada Tomasz – język angielski
Zielińska Iwona – wychowanie fizyczne
Zieniewicz Marzena – wychowanie fizyczne
Zubowicz-Jaszcza Elżbieta - matematyka
Żyto Piotr -nauczyciel wspomagający