Drodzy uczniowie, rusza kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas 7 i 8 SP oraz 3 gimnazjum. Odbędą się jego cztery etapy. Poniżej pierwsza lista trudnych słówek. Pierwszy etap już wkrótce przeprowadzony będzie na lekcjach języka polskiego.

Trzymamy kciuki w walce z zawiłościami naszego rodzimego języka:)

RELIGIA               JĘZYK POLSKI           INFORMATYKA

1.grzech                1. akapit                     1. asynchroniczny
2.kościół                2. archaizm                  2. chat
3.przykazania          3. niedorzeczność         3. billing
4.nabożeństwo       4. nieużywany             4. autoresponder
5.różaniec              5. przeciwstawny         5. nick
6.droga krzyżowa     6. wersów                  6. online
7.Jezus                   7. zdarzenie                 7. provider
8.pokuta                 8. ogólnie                   8. spam
9.spowiedź              9. utwór                     9. e-mail
10.Bóg                   10.bohater                 10.Internet
MUZYKA/PLASTYKA     MATEMATYKA           GEOGRAFIA
1.batuta                         1. trygonometria           1. akwen
2.a-moll                          2. równoległa                2. bród
3.big band                      3. czworokąt                 3. cokół
4.andante                       4. okrąg                       4. fauna
5.dodekafonia                 5. romb                        5. gleboznawstwo
6.chór                            6. graniastosłup             6. las namorzynowy
7.etiuda                          7. mnożenie                 7. basen artezyjski
8.fantazja                        8. potęgowanie            8. halny
9.polifonia                       9. kątomierz                  9. łańcuchówka
10.burleska                   10.nieparzysta                 10.cyrkulacja wód
FIZYKA                         CHEMIA                       HISTORIA
1.żyroskop                     1. antymateria                 1. hołd
2.względność                  2. chromatografia            2. koronacji
3.Einstein                       3. inhibitor                     3. okrągły stół
4.czasoprzestrzeń             4. reguła                       4. prehistoria
5.zależności                     5. mosiądz                     5. ciżemki
6.nieodwracalne              6. wiążący                     6. oblężenie
7.energii                          7. przemiany                 7. gołowąs
8.równanie                      8. półprzewodniki          8. potwarz
9.holografia                     9. stechiometria            9. rycerz
10.źródła                       10. elektrochemia           10.qui pro quo
BIOLOGIA
1.antropopresja              7. kosodrzewina
2.komórka                     8. odżywczy
3.heterozygota              9. obrzęk
4.chlorofil                     10.drapieżnictwo
5.macierzysty
6.biogeografia