Dnia 11 stycznia 2019 r. w godzinach od 15:30 do 19.30, uczniowie z klas IV i VI w ilości 25 osób, wzięli aktywny udział w otwartych zajęciach (wykładach, warsztatach, pokazach) przeprowadzonych przez pracowników naukowych UZ przy ul. Szafrana 1:
- Bioróżnorodność flory jelitowej – wpływ na odporność, nastrój i zachowanie (celem zajęć było przybliżenie uczestnikom różnorodności bakterii wchodzących w skład mikroflory jelitowej człowieka. Omówienie roli jaką odgrywa mikroflora jelitowa w budowaniu odporności oraz jaki ma wpływ na nasz nastrój i zachowanie. Zajęcia poprowadziła dr Ewa Bok.)
- „Świat widziany oczami zwierząt” - wykład i dyskusja . Zajęcia w formie wykładu i pokazu przedstawiła w interesujący sposób zagadnienia związane z widzeniem: rodzaje narządów wzroku (ich budowa) na przykładach określonych gatunków; przystosowawcze strategie zwierząt – kierunki ewolucji – w zależności od środowiska w jakim żyją zwierzęta. Dzieci próbowały odpowiedzieć na pytania: dlaczego w ogóle widzimy i dlaczego widzimy barwy?; Czy wszystkie zwierzęta widzą tak samo?; Czy istnieją oczy (pod względem budowy) doskonałe? Co wspólnego z widzeniem mają takie zjawiska jak: dyfrakcja, interferencja i polaryzacja? Celem wykładu było ukazanie związku pomiędzy wiedzą z biologii, biochemii, biofizyki i fizyki. Po wykładzie dzieci wzięły udział „czarodziejskie” okulary.
- „Sowy Polski” - na warsztatach prowadzący zajęcia ornitolog, p. S. Rubacha z Towarzystwa Ochrony Sów, przedstawił dzieciom fascynujący i prawdziwy świat sów. Uczniowie zapoznali się z przystosowaniami sów do aktywności nocnej, poznali charakterystykę poszczególnych gatunków sów Polski oraz zagrożenia i praktyczne sposoby ochrony sów - prezentacja wybranych budek lęgowych.
Rezerwacja zajęć i opieka nad dziećmi - Iwona Buczacka.

20190111_155400
20190111_171627
20190111_171637
20190111_171907
20190111_175645
20190111_175716
20190111_180037
20190111_184524