Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się Dzień Anioła. Klasy „O” - III przygotowały z tej okazji prace plastyczne. Oto laureaci konkursu na najpiękniejszego anioła: Tosia z grupy 0A, Julia G. z klasy IB, Julia P. z klasy Ic, Klara Ł. z klasy IIIb.
Dn. 22.12.2017r. odbyła się anielska akademia. Uczniowie z klas IVa, IVb, i VIa przygotowali montaż słowno-muzyczny. W śpiew kolęd i piosenek z gestami włączyli się niemal wszyscy zebrani. Ogłoszono też akcję „Anielskiej pomocy koleżeńskiej”: do 15. stycznia chętni uczniowie dobierają się w pary tak, by jedna z osób była w stanie pomóc (z dowolnie wybranego przedmiotu) drugiej osobie. Fakt ten zgłaszają nauczycielowi przedmiotu, który 31. maja porówna średnią z dnia deklaracji z obecną średnią. Jeśli ten wskaźnik znacząco się poprawi, UCZEŃ-”KOREPETYTOR” otrzymuje ocenę celującą z aktywności.
Za włączenie się w świętowanie Szkolnego Dnia Anioła dziękują: p. Anna Michalska, p. Joanna Szymczak i p. Agnieszka Sieczkowska.