Dnia 13 grudnia 2017r. odbył się XI Szkolny Przegląd Spektakli Profilaktycznych, na którym gościem honorowym była p. Lucyna Poźniak – kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, które ufundowało nagrody. W sali teatralnej Zespołu Szkół Ekologicznych uczniowie klas piątych zaprezentowali bardzo ciekawe przedstawienia. Zwyciężyła klasa 5a pod kierunkiem p. Joanny Jażdżewskiej - Drobek, prezentując spektakl pt. „Samotny, bo niekochany”. Wyróżnienia zdobyły: klasa 5b pod kierunkiem p. Jolanty Nowak – za spektakl „Mój najcenniejszy skarb” i klasa 5c pod kierunkiem p. Grażyny Brzóski, za przedstawienie „Bezpieczny Internet”.

Impreza została objęta patronatem Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nagroda główna dla zwycięskiej klasy, to wyjście do kina na film „Gwiezdne wojny – Ostatni Jedi”, klasy 5b i 5c otrzymały zestawy gier edukacyjnych.

Przygotowanie przez dzieci przedstawień pod ogólnym hasłem „Mój najcenniejszy skarb” miało na celu zwrócenie uwagi na problem odrzucenia, samotności i braku empatii, który zajmuje coraz większą przestrzeń w dzisiejszej rzeczywistości. Natomiast drugi temat przeglądu „Spotkanie w świecie czy w necie” – dotyczył problemu uzależnienia od mediów społecznościowych i zagrożenia cyberprzemocą. Zaangażowanie dzieci w przygotowanie spektakli, przyczyniło się z pewnością do zwiększenia świadomości dzieci w tym zakresie oraz do podniesienia poziomu wrażliwości na los drugiego człowieka.
Serdecznie dziękuję uczniom, rodzicom i wychowawcom za zaangażowanie i współpracę. Małgorzata Szmytkiewicz

DSC01035
DSC01039
DSC01040
DSC01048
DSC01069
DSC01074
DSC01080