W Międzynarodowym Konkursie „Matematyka Bez Granic” klasa 6b z naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim i trzecie miejsce w kraju.

Gratulujemy umiejętności i tak wspaniałego osiągnięcia!

Międzynarodowy Konkurs   „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem "MSF" w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Anna Michalska
Szkolny Koordynator Konkursu i nauczyciel matematyki w kl.VIb

Źródło: http://www.mbg.uz.zgora.pl

Patronat Honorowy Konkursu „Matematyka Bez Granic”:

image-2
Outlook-tgb4fo34
wyniki
naStronę
dyplom-1