W dniu 8 grudnia 2017 r. 38 uczniów naszej szkoły (SP, gimnazjum oraz liceum) wzięło udział w V. Otwartym Zielonogórskim Dyktandzie z Języka Niemieckiego. Organizatorami byli: Instytut Filologii Germańskiej UZ i Centrum Transferu Kultury Europejskiej UZ oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Patronat honorowy objął Konsul Generalny RFN we Wrocławiu. 

Do udziału w Dyktandzie przystąpiło 550 uczestników z województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego pogrupowanych na poszczególne typy szkół. Poziom był bardzo wysoki, a nasi uczniowie zdobywali cenne doświadczenie i mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Wyniki poszczególnych kategorii:

http://www.ifg.uz.zgora.pl/index.php/dzialalnosc/dyktando